نظريه حدوث جسماني نفس درفلسفه ملاصدرا وتاثير آن بر معاد جسمانی
93 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی-پژوهشی آینه معرفت، تابستان86، شماره 11.
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی