جایگاه علیّت در قرآن و روایات و تاثیر آن در تفکر عقلی
91 بازدید
محل نشر: فصلنامه علمی پژوهشی قبسات/ تابستان 1392/شماره 68
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله علاوه بر بررسی جایگاه علیت در قرآن و روایات معصومین قوام به غیر به عنوان ملاک اصلی نیازمندی اشیا به علت معرفی شده است این ملاک از سخن معصوم استنباط شده است.