تحلیل انتقادی اخلاق سکولاریستی فلسفه کانت
88 بازدید
محل نشر: دو فصلنامه علمی پژوهشی انسان پژوهی دینی/ سال نهم/ 1391
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
اخلاق کانت اخلاق دینی و برخواسته از دین و حتی مستند سازی شده بر اساس دین نیست بلکه اخلاقی او معرفی کرده است کاملا اخلاق سکولار بوده و مبتنی برپایه های سکولاریستی است در این مقاله این مساله مورد بحث و نقد قرار گرفته است.