زیست نامه علامه طباطبایی
90 بازدید
محل نشر: مجموعه مقالات علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی اسلامی/پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زندگی علامه طباطبایی و آباء و اجداد او و بیان شجره نامه علامه و معرفی سلسله پدران علامه و زندگی و آثار علمی او دراین مقاله انجام شده است این مقاله در همایش: علامه طباطبایی فیلسوف علوم انسانی اسلامی مقام برتر را به خود اختصاص داد.