آلبوم من ◂ همرزمان شهید
1- شهید نادر ملکی(ایستاده از راست) 2- شهید محمد رشبر(ایستاده از چپ)3- شهید سید رسول بنی هاشمی