وظایف حکومت اسلامی ازدیدگاه امام علی (ع) درنهج البلاغه
79 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : يعقوب رضايی