بررسی علم ،قدرت واراده خداوند نسبت به اختیار انسان
66 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعه المصطفی العالمیه
نام استاد/نام دانشجو : عبدالصمد معتمدی