حقیقت نفس انسان و ویژگی های آن از دیدگاه علامه طباطبایی و استاد مصباح
91 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیة
نام استاد/نام دانشجو : فرهاد آکتاش